Nepremičnine – Spletna aplikacija

Nepremičninska aplikacija je sodobna spletna aplikacija za celovito vodenje poslovanja nepremičninske agencije, ker v najkrajšem možnem času z enkratnim vnosom podatkov izdelamo vse potrebno dokumente. Spletna aplikacija je rezultat večletnih izkušenj pri vodenju in pripravi dokumentacije, ki je potrebna pri prodaji in nakupu nepremičnine.

Ponujene rešitve zagotavljajo enostaven dostop prek spleta, kar nepremičninskemu agentu zagotavlja, da do spletne aplikacije lahko dostopa, kjerkoli ima dostop do svetovnega spleta. To je zelo pomembno, kadar neko stranko pelje na ogled določene nepremičnine in stranka želi vedeti točno določene podatke, ki jih nepremičninski agent po navadi nima s seboj. To omogoča arhiv podatkov znotraj spletne aplikacije, kjer so vpisani vsi bistveni podatki določene nepremičnine. To je npr. zemljiška knjiga, ki pride zelo prav, ko želi stranka, npr. pri zemljišču, vedeti točno razdelitev parcel in njihovo namembnost (npr. travnik, pašnik ipd.). Lastna zemljiška knjiga ni nič drugega kot poenostavljen prepis uradne zemljiške knjige, ki omogoča nepremičninskim agentom tudi hitro in preprosto izdelavo dokumentov (pooblastila, vloge, obrazci, predpogodbe, pogodbe, napovedi …).

Spletna aplikacija omogoča nadgradnjo obstoječega informacijskega sistema znotraj posamezne nepremičninske družbe, ki izpopolnjuje celoto poslovanja. Upali bi si trditi, da nepremičninske družbe, ki bi začele uporabljati to spletno aplikacijo, čez leto brez nje ne bi mogle več poslovati. Podobno kot pri svetovnem spletu. Ko se enkrat nanj navadiš, brez njega ne moreš več.

Rešitve

V nadaljevanju si bomo ogledali nekaj rešitev, ki jih ponuja spletna aplikacija za nepremičninske družbe.

 

Arhiv podatkov

Arhiv podatkov zagotavlja vse podatke o neki nepremičnin, od osnovnih podatkov, datotek do dokumentov, ki se sklepajo pri poslovanju. Za lažjo predstavo si lahko predstavljate, da je arhiv praktično neka baza podatkov nepremičnin in z njimi povezanih podatkov. Tako da lahko uporabnik spletne aplikacije kadarkoli dostopa do arhiva podatkov, ki je razdeljen na področja od aktualne ponudbe do ponudbe, ki ni več v prodaji oz. najemu. To zagotavlja, da do podatkov lahko dostopamo in jih hranimo tudi pozneje, ko je neka nepremičnina prodana oz. oddana. Arhiv podatkov predstavlja nepremičnine, podatke o strankah (prodajalec, kupec), zemljiško knjigo, datoteke, slike ter dokumente. Posamezni arhiv podatkov si bomo ogledali v nadaljevanju.

 

Stranke

Podatki o strankah omogočajo skupen centraliziran arhiv strank, ki zagotavlja ažurnost podatkov. Centraliziran arhiv namreč pomeni, da neko stranko vnesete le enkrat ne glede na to, koliko nepremičnin prodaja oz. kupuje. Poleg osnovnih podatkov o stranki so tudi kontaktni podatki, npr. telefonska številka, GSM, elektronski naslov ipd. Ti podatki se lahko tudi spremenijo. Zato je najbolje, da so vpisani le enkrat. Če podatek spremenite, je sprememba vidna povsod, kjer je podatek uporabljen. Pri posamezni nepremičnini so na voljo tudi podatki o stranki, to so dejansko podatki, ki so bili predhodno vneseni kot stranka in so povezani z nepremičnino. Včasih se je stranka vnašala poleg nepremičnine, a pozneje smo opazili, da je to nesprejemljivo, saj ena stranka lahko prodaja ali kupuje več nepremičnin in ko pride do sprememb podatkov, se izkaže, da spremenjen podatek ni bil popravljen pri vseh nepremičninah, temveč le pri najnovejši oz. tisti, kjer se je to opazilo. Centraliziran arhiv strank tako ni prednost, temveč nuja.

Arhiv strank se uporablja za shranjevanje podatkov o strankah, ki se lahko v nadaljevanju uporabijo. Deluje tako, da uporabnik spletne aplikacije vnese stranko in nato stranko uporabi pri katerikoli nepremičnini, zemljiški knjigi ipd., kjer se pojavijo podatki o strankah. Podatki so namenjeni stiku s stranko, sklepanju pogodb ter vodenju komunikacije med podjetjem in strankami. Zavedati se je treba, da podjetja poslujejo s strankami. Tovrstni arhiv je praktično nepogrešljiv. Predstavljajte si, da bi stranke morali vedno znova iskati v telefonskem imeniku ali posameznem mobilnem imeniku, kjer bi imel vsak zaposleni svoje stranke. Podjetje je eno, vsi zaposleni delujejo za podjetje. Vse stranke so od podjetja, treba je imeti skupni arhiv strank kot nekakšen imenik, s katerim nepremičninska družba posluje, ki je zelo pomemben, da lahko vsak zaposleni vodi katerikoli posel, ki ga ima podjetje v prodaji. Tudi ko je zaposleni v pisarni, na terenu ali na dopustu, lahko drugi zaposleni prevzame in izpelje posel.

 

Nepremičnine

Kot prehodno omenjeni arhiv strank so tudi arhiv nepremičnin in drugi arhivi preprosto centralizirani. To omogoča, da na enem mestu najdete vse želene podatke in podatek vnesete le enkrat. Arhiv nepremičnin je eden izmed glavnih arhivov, ki zagotavlja povezanost med podatki nepremičnina – stranka, nepremičnina – datoteke, nepremičnine – zemljiška knjiga. Povezljivost med podatki poteka v smeri ena nepremičnina več podatkov. To zagotavlja, da ima ena nepremičnina lahko več strank, več datotek in več parcelnih številk. Vrstni red vnašanja podatkov je zato tak, da se vnese naprej stranka, ki je prodajalec nepremičnine, nato nepremičnina, na koncu pa datoteke, kot so slike. Ko so ti podatki vneseni, se stranka poveže z nepremičnino, na koncu se doda tudi zemljiška knjiga. Vrstni red se lahko tudi spremeni, saj ni določen z vnosom podatkov. Včasih nepremičninska družba dobi nepopolne podatke, tako vnese nepopolne podatke, a nepremičnine ne potrdi za objavo. Ko dobijo vse podatke, jih dopolnijo in objavijo.

Nepremičnine so razdeljene po kategorijah (hiša, stanovanje, poslovni prostor, zemljišče …), zvrsteh (prodaja, oddaja, najem in nakup), načinu objave, naseljih ipd. Naselja so razdeljena na občine, regije ter državo. Natančna opredelitev omogoča natančno iskanje kot tudi natančno sortirane nepremičnine.

Arhiv nepremičnin se uporablja za shranjevanje ponudbe nepremičnin, ki jih ima oz. jih je imelo podjetje v prodaji. Uporablja se preprosto z vnosom nepremičnine, uporabo podatkov, izvozom podatkov v druge medije ipd. Podatki so namenjeni za izpeljavo posla.

 

Datoteke

Datoteke so del arhiva, ki predstavljajo slike, tlorise, dokumente, videoposnetke ipd. Poleg osnovnih podatkov, ki jih lahko uporabnik spletne aplikacije vpisuje v bazo, so tudi datoteke, ki jih lahko določeni nepremičnini priložimo kot priponko oz. del vsebine. Nalaganje datotek omogoča napreden nalagalnik.

Napredni nalagalnik datotek omogoča izbor več datotek hkrati, kar omogoča hitro in enostavno nalaganje večje količine datotek (slike, dokumenti, video, zvok …). Nalagalnik je napisan v tehnologiji Adobe Flash. Adobe Flash je edina tehnologija, ki danes omogoča izbor več datotek hkrati. Druge tehnologije omogočajo izbiro le ene datoteke, kar pri nalaganju večjega števila datotek postane zamudno.

Arhiv datotek omogoča skupno bazo datotek (slike, dokumenti, tlorisi ipd.). Uporablja se za arhiv datotek, ki jih je mogoče pogledati, tiskati ali pošiljati strankam. Deluje na osnovi fizičnih datotek, ki so lahko večkrat uporabljene. Namenjene so za interno uporabo kot tudi za zunanjo, kar je odvisno od posameznega dokumenta.

 

Zemljiška knjiga

Zemljiška knjiga je ključni del podatkov, ki omogoča izdelavo dokumentov (glejte 3.4) za posamezno nepremičnino v bazi. Zemljiška knjiga vsebuje prepis ključnih podatkov iz uradne zemljiške knjige Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Prepis poteka ročno iz PDF-ja v obrazce, ki so na voljo na spletni aplikaciji za nepremičninske družbe. Razdeljena je na štiri ključne dele, in sicer na parcelo, trenutno lastništvo – prodajalec, bodoče lastništvo – kupec in hipoteka.

Parcela zajema vse podatke o parcelah, ki se prodajajo (sodišče, katastrska občina, upravna enota, vložna številka, parcelna številka, identifikacijska številka stavbe, identifikacijska številka dela stavbe, številka stanovanja oz. poslovnega prostora ter vrsta rabe, ki ponazarja, za kakšen tip parcele gre, npr. stanovanjska stavba, travnik ipd.). Ena nepremičnina ima lahko več parcelnih številk, ena parcelna številka ima lahko večje število vrst rabe.

Lastništvo – prodajalec zajema osnovne podatke o prodajalcu, kot so npr. ime, priimek, naslov, naselje, država, EMŠO ipd. Prodajalec je trenutni lastnik nepremičnine, ki jo prodaja oz. daje v najem. Poleg osnovnih podatkov o osebi so še zemljiškoknjižni podatki, kot so delež lastništva pri nepremičnini, način pridobitve, datum pridobitve ipd.

Lastništvo – kupec so podobni podatki kot pri prodajalcu, razlika je le v tem, da gre za kupca, ki kupuje oz. najema prodajano nepremičnino ter delež nakupa.

Hipoteka zajema morebitne obveznosti.

Lastna zemljiška knjiga omogoča prikaz dejanske slike nepremičnine v naravi. Uporabljajo se uradno pridobljeni podatki Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, predvsem, da se ve, kaj točno se prodaja, v nadaljevanju pa, da je mogoče izpolniti vse dokumente v zvezi z nepremičnino. Ker se lahko podatki od časa vnosa do prodaje spremenijo, jih je treba tudi preveriti, saj prenos ni samodejen. Namenjeni so za interno uporabo ter kupcu, ki kupuje nepremičnino.

 

Iskalnik

Iskalnik omogoča hitro iskanje nepremičnine, prodajalca, kupca ali zemljiške knjige. Filter omogoča iskanje po vseh ali le izbranem področju:

 • predobjava: nepremičnine, ki še niso bile preverjene oz. potrjene za objavo,
 • v objavi: nepremičnine, ki so objavljene,
 • v pripravi: nepremičnine, ki so v pripravi za prodajo oz. oddajo,
 • arhiv: nepremičnine, ki so bile umaknjene iz aktualne ponudbe.

Poleg omenjenega lahko uporabnik izbere število zadetkov na stran, izbere državo, kategorijo ter zvrst nepremičnine. Npr.: Iščemo stanovanje v Sloveniji, ki je naprodaj. Primer nam nazorno prikazuje, da smo s tem izbor iskanja zmanjšali, če vemo, da imamo na voljo približno 38 kategorij. Če se v iskano polje vpiše še ključen podatek, npr. velikost nepremičnine, naselje ipd., bomo zagotovo našli nepremičnino, ki jo iščemo.

Predstavljajte si, da imate 100 nepremičnin v ponudbi in da bi morali po mapah iskati želeno nepremičnino, kjer bi vas zanimala samo cena. V spletni aplikaciji je zadeva precej enostavna, saj imate na enem mestu zbrane vse podatke o nepremičnini. V nadaljevanju bomo videli, kako so enostavna tudi druga opravila.

Iskalnik se uporablja za hitro iskanje točno določene nepremičnine po arhivih. Omogoča iskanje po različnih področjih iskanja, od ponudbe, prodajalca, kupca do zemljiške knjige. Filter zagotavlja zmanjšanje nabora zadetkov. Deluje na osnovi poizvedb znotraj baze podatkov, ki na osnovi vnesenih parametrov preveri, ali je v bazi takšen podatek.

 

Napotnice

Na voljo je napotnica, s katero je mogoče voditi evidenco, kdo in kdaj si je šel ogledat nepremičnino. Napotnica s tem omogoči odlično evidenco strank, ki so zainteresirane za nakup oz. najem točno določene nepremičnine.

Nepremičninske družbe so različne, zato je tudi uporaba napotnic različna. Nekatere družbe uporabljajo napotnice, druge ne. Tiste, ki jih uporabljajo, peljejo stranko na ogled nepremičnine, nekatere pa na osnovi napotnic stranko pošljejo, da si gre sama ogledat nepremičnino.

Napotnice so namenjene podjetju kot tudi strankam, ki si gredo neko nepremičnino ogledat v naravo. Deluje na osnovi izpisa dokumenta, ki je predhodno izpolnjen. Dokument se uporablja za evidenco ogledov točno določene nepremičnine kot tudi za to, da se stranki pusti ponudba za nepremično, ki si jo je šla ogledat na teren.

 

Dokumenti

To je rešitev, s katero si lahko podjetje prihrani ogromno časa. Dokumenti oz. dokumentacija zajema birokracijo, ki mora biti pravilno izvedena in brez napak. Ker je proces pisanja dokumentov pri vseh nepremičninah zelo podoben, smo združili znanje in skrajšali čas pri poslovnih procesih za njihovo pisanje.

Nepremičninski agent lahko na osnovi vpisanih podatkov (nepremičnine, prodajalec, kupec, zemljiška knjiga) hitro in preprosto izdela in natisne dokumente, ki jih uporabi za izpeljavo posla. Prednost tovrstne ideje je, da se zmanjša število napak. Število napak se zmanjša, ker se en podatek vpiše le enkrat. Podatek pa je uporabljen vseskozi. Če se spremeni, ga je mogoče preprosto popraviti. Sprememba pa je vidna pri novih dokumentih.

Nepremičninskemu agentu je na voljo približno 26 različnih dokumentov, med katerimi so pooblastila, dogovori, prodajne pogodbe, zapisniki ipd. Dokumenti so razdeljeni po institucijah: podjetje, občina, upravna enota, davčni urad, ministrstvo za okolje in prostor, ministrstvo za obrambo in okrajno sodišče.

Prednost posameznega dokumenta je, da je predizpolnjen s podatki, ki so predhodno vpisani za izbrano nepremičnino, glavna prednost pa je, da je mogoče katerikoli del dokumenta ročno popraviti v urejevalniku.

Končni dokument je mogoče izvoziti v PDF ali Word. Dokumentu je mogoče dodati številke strani ali jih odstraniti, ga shraniti ali razveljaviti v prvotno stanje. Vsak dokument ima tudi status, ki ponazarja, ali je dokument že shranjen. Če je shranjen, vsebuje tudi podatke o uporabniku ter časovno opredelitev. Končni izdelek je dokument, ki ga podpišejo stranke in ima formalnopravno veljavnost.

Dokumenti se uporabljajo za izpeljavo posla, ko se enkrat stranka odloči za nakup oz. najem želene nepremičnine. Dokumenti so predizpolnjeni, kar omogoča hitro izvedbo poslov. Delujejo na osnovi predhodno vnesenih podatkov v bazo podatkov, ki se v dokumentu ustrezno povežejo in izpišejo. Namenjeni so formalnopravnim zadevam oz. birokraciji.

 

Večuporabniški sistem

Napreden večuporabniški sistem omogoča, da je lahko en nepremičninski agent v eni ali več agencijah hkrati, uporablja pa le en uporabniški dostop. Velika nepremičninska podjetja imajo večje število izpostav, npr. v Novi Gorici, Ljubljani, Mariboru.

Tovrstni sistem omogoča, da zaposlen nepremičninski agent v Novi Gorici, če mu je dodeljen dostop za Ljubljano in Maribor, lahko tudi iz izpostave v Novi Gorici dostopa do nepremičnin in podatkov v drugih izpostavah. S tem so podatki na enem mestu in dostopni le tistim nepremičninskim agentom, ki imajo dodeljene pravice.

Vsak uporabniški dostop ima kodirano geslo v eno smer, kar pomeni, da ga ni mogoče vrniti v prvotno stanje. Vsako podjetje ima dodaten ključ, prek katerega poteka dodatna identifikacija.

Večuporabniški sistem omogoča, da prek ene same spletne aplikacije dostopamo prek več različnih uporabniških dostopov v različna podjetja, ki imajo svoje podatke. Uporablja se za osnovni dostop do spletne aplikacije. Deluje na osnovi preverjanja uporabniškega dostopa ter ključev. Namenjen je zagotavljanju varnosti pred nepooblaščenimi osebami.

 

Prenos podatkov

Veliko nepremičninskih družb poleg lastne spletne strani svojo ponudbo oglašuje tudi v drugih spletnih medijih, povezanih z nepremičninsko ponudbo. Spletna aplikacija za nepremičninske družbe omogoča izvoz ponudbe prek standardiziranih zapisov v XML-ju, ki jih samodejno prebirajo posamezni spletni mediji.

S tem se lahko nepremičninska ponudba samodejno prenese v preostale medije, kot so: Bolha, Salomon, Gohome, IBN in Nepremičnine m². Nepremičninska družba pri samodejnem prenosu podatkov prihrani ogromno časa, saj čas, ki bi ga potrebovali za ročni prepis podatkov, lahko uporabijo za prodajo nepremičnin.

Omogočen je tudi uvoz podatkov v spletno aplikacijo iz spletnega medija Bolha.

Prenos podatkov se uporablja za samodejni prepis obstoječih podatkov v spletne medije, kar zagotavlja, da uporabnikom ni treba kopirati ter prilepiti podatkov v obrazce za vnos nepremičnin pri drugih spletnih medijih. Deluje prek XML-sheme, ki jo predpišejo posamezni mediji. Namenjen je zmanjševanju stroškov podjetja oz. časa, porabljenega za oglaševanje.

 

Ostalo

Poleg omenjenega omogoča še mnogo več storitev, ki niso na voljo v osnovnih predstavitev, saj gre za spletno aplikacijo, ki je del informacijskega sistem v podjetjih!

Povzetek

Spletna aplikacija za nepremičninske agencije je eden izmed vrhunskih izdelkov, ki je nastajal vrsto let. Spletna aplikacija je namenjena nepremičninskih družbam, da bi prihranili čas pri vsakdanjem delu, ponujali prijazno uporabo ter enostavnost. Storitve ponujajo vrhunsko kakovost ter ažurnost podatkov. To omogoča sodelovanje med strokovnjaki, kjer vsak izmed njih pokriva svoje področje.

Spletna aplikacija je bila predstavljena za diplomsko nalogo. Doseglja je navišjo možno oceno. Za več informaciji nas kontaktirajte.

Spletno aplikacijo je možno prilagajati zahtevam stranke!

Mailing list

eObvestila je spletna aplikacija za neposredno elektronsko trženje oz. sistem za obveščanje uporabnikov. Omogoča pošiljanja neomejenega števila e-sporočil, sledenju posameznemu sporočilu ter analizo in statistika uspešnosti posameznega sporočila.

Sporočila so zasnovana tako, da ustrezajo zakonskim predpisom. Sistem je primeren za slovensko tržišče.

Vaša sporočila naj imajo dodano vrednost, preko katere lahko izvajate analizo uspešnosti trženja

 

Uradna povezava:
http://eobvestila.studiofaca.com/

Prednosti

Prednosti elektronskega neposrednega trženja oz. obveščanja preko spletne aplikacije eObvestila:

Nižji stroški
Ali se zavedate, da je elektronsko trženje najcenejše od vseh ostalih načinov trženja (telefon, kuverte – pisma, sms sporočila, osebni pristop, oglasi …)? Prednost našega načina trženja preko elektronske pošte je v tem, da dobite povratno informacijo, ki predstavlja dodano vrednost. Dodana vrednost Vam lahko pove ali je stranka (prejemnik) prebrala sporočilo, obiskala spletno povezavo in s tem ugotovite odzivnost poslanega sporočila.

Ciljne stranke
Prednost neposrednega elektronskega trženja je tudi v tem, da Vaša ponudba neposredno doseže ciljno skupino.

Preprosta uporaba
Zavedamo se, da je potrebno ponuditi preproste in uporabne rešitve. Zaradi tega smo zelo poenostavili uporabo naše spletne aplikacije eObvestila in ji pripravili enostavna navodila za pravilno in s tem tudi hitro uporabo.

Analiza in statistika
S pomočjo analize trženja in statistike lahko preverite uspešnost posameznega poslanega sporočila. Koliko prebranih sporočil je bilo, koliko klikov na posamezno povezavo, kdo je sporočilo prebral/kliknil, kdaj so bila prebrana/kliknjena itd. Statistika je predstavljena z grafi ter časovno opredelitvijo!

Sledenje sporočilom (branja/kliki)
Sistem za sledenje sporočilom omogoča analizo trženja in statistiko.

Opomba: Statistika branj lahko nekoliko odstopa od realnosti, saj je odvisna od nastavitev, ki jih uporablja Vaša stranka (prejemnik).

Podpora uporabnikom
Vsem našim strankam ponujamo pomoč preko elektronske pošte!

Nasveti na podlagi dolgoletnih izkušenj
Za čimbolj uspešno izvedbo trženja ter načina obveščanja smo za Vas pripravili nekaj uporabnih nasvetov.

Ažurnost podatkov (v izdelavi)
Zavedamo se pomembnosti aktualnih podatkov in zaradi tega smo integrirali mehanizem, ki samodejno preverja delovanje elektronskih naslovov.

Primer: Danes pridobite nov elektronski naslov. Če čez leto dni elektronski naslov ne obstaja več, ga spletna aplikacija prepozna kot nedelujočega.

To zmanjša število zavrnjenih elektronskih sporočil in omogoča ažurnost Vaših aktualnih strank.

Neomejeno število poslanih sporočil
Brez omejitev pri pošiljanju sporočil! Pri tem se morate zavedati, da strankam ni dobro pošiljati sporočila preveč pogosto, saj se lahko zaradi neprijetnosti od prejemanja odjavijo.

Ustreznost zakonskim zahtev Republike Slovenije
Na podlagi zakonskih zahtev Republike Slovenije smo ustrezno prilagodili našo spletno aplikacijo eObvestila. Pri tem morate tudi sami upoštevati zakonodajo Republike Slovenije.

Možnost priprave lastne predloge
Omogočamo Vam, da pripravite lastno predlogo, ki jo nato lahko uporabljate v vseh Vaših sporočilih.

Ocenjevanje strank (prejemnikov)
Posamezna stranka (prejemnik) je ocenjen na podlagi števila prebranih sporočil, števila klikov in nedelovanja elektronskega naslova. S tem lahko opazite, katere stranke so bolj aktivni in katere manj.

Zasebnost podatkov
Podatki so ustrezno varovani!

Brez SPAM-a
Vaše stranke lahko kontaktirate le Vi!

Uvoz strank (.csv)
Ali imate že obstoječ seznam strank v CSV obliki? Nič lažjega, kot da seznam strank (prejemnikov) uvozite v Vašo skupino strank (prejemnikov).

Neomejeno število skupin
Preko enega uporabniškega dostopa lahko imate neomejeno število skupin! To Vam omogoča razvrščanje Vaših strank (prejemnikov) v posamezne ciljne skupine.

Integracija
Preprosta integracija Vaše spletne strani s spletno aplikacijo eObvestila. Omogočen je ročen (HTML koda) kot tudi avtomatičen (ASP, PHP) vnos strank (prejemnikov).

Dinamična vsebina
Vsebino sporočil lahko popestrite z dinamično vsebino, kot je ime in priimek, elektronski naslov … S tem sporočila postanejo bolj zasebna, kar je za prejemnika tudi bolj zaželeno, kot “množična reklama”.

Odjava iz obveščanja
Odjava iz obveščanja se nahaja na dnu vsakega poslanega sporočila in omogoča, da se lahko stranke same kadarkoli in brezplačno odjavijo iz Vašega seznama.
Pri odjavi lahko napišejo tudi razlog zaradi, katerega se odjavljajo. Razlog Vam bo pomagal pri nadaljnjem trženju – obveščanju, saj boste poznali povratno informacijo tistih strank, ki so bile nezadovoljne z Vašimi predhodnimi sporočili.

Pošiljanje sporočil
Sporočila se pošiljajo v ozadju, kar naj bi pomenilo, da Vam ni potrebno počakati na spletni strani, da se vsa sporočila odpošljejo.

Sistem za pošiljanje sporočil ima tudi mehanizem s katerim izloči dvojne elektronske naslove, kar naj bi pomenilo, da na en elektronski naslov pošlje le eno sporočilo! S tem bodo Vaše stranke (prejemniki) zadovoljnejše, saj ne bodo prejemali večjega števila istih sporočil.

HTML oblika v UTF-8 (šumniki)
Sporočila so v HTML obliki, kar pomeni, da lahko sporočila dodatno oblikujete kot npr. uporaba različne pisave, slike, barve itd. Pri tem se uporablja UTF-8 zapis, ki omogoča nemoteno uporabo šumnikov ter posebnih znakov v sporočilu!

Pisanje sporočil
Za pisanje sporočil je na voljo napreden urejevalnik besedila, ki omogoča prikaz sporočil, kot ga bo “videla” stranka – WYSIWYG (What You See Is What You Get).

HTML koda je omogočana, kar pomeni, da lahko sporočilo pripravite tudi v drugih programih in nato HTML kodo zgolj vstavite v Vaše sporočilo.

Gostovanje datotek (do 2MB)
Vse naložene datoteke gostujemo na našem strežniku. Posamezna datoteka je lahko velika do 2 MB in v primerni obliki (slika, video, dokument …).

V primeru, da datoteke gostujete že na Vaši spletni strani oz. na svetovnem spletu, priporočamo uporabo povezav do datotek

Oglaševanje

1. Google AdWords

Trenutno najbolj učinkovit in hiter način do novih potencialnih strank za točno določeno ključno besedo. Usmerjeno oglaševanja na podlagi točno določenih kriterijev. Za dodatne informacije nas kontaktirajte.


2. Potrebujete obiskovalce?

S pomočjo novih načinov oglaševanja Vam pripeljemo na vašo spletno stran uporabnike iz točno določenih držav. 20.000 obiskovalcev iz Slovenije že za samo 100 € 50 €. Za dodatne informacije nas kontaktirajte preko elektronske pošte, kjer je potrebno navesti vašo spletno stran ter vaše želje.

Registracija domen

Ponujamo vam možnost registracije domen.

.si, .com, .net, .org, .biz, .info, .mobi, .eu, .asia, .de, .us, .me, .tv, .cc, .ca, .co.uk, .org.uk, .me.uk, .fm, .am, .es, .be, .dk, .at, .ch, .it, .fr, .li, .hr, .rs, .ba, .in, .se, .co, .mx.

Gostovanje

Iščete gostovanje, ki je primerno za vašo uporabo? Ponujamo vam možnost gostovanja na Linux platformi z vso potrebno podporo, kot je npr. PHP, MySQL, Apache, mod_rewrite …

Strežnik je optimiziran, kar omogoča hitro in zanesljivo delovanje, lociran je v enem iz podatkovnih centrov v Nemčiji, kjer je povezan s pasovno širino 1 Gbit/s. Spletno gostovanje je primerno za gostovanje spletnih strani, spletnih aplikaciji, blogov, forumov, domen kot tudi elektronske pošte (anti spam je vključen). Za dodatne informacije nas kontaktirajte.

Nadzorna plošča omogoča nemoteno upravljanje z vašim uporabniškim računom!

Strežnik:

Intel Xeon E5 10 jeder
Pomnilnik: 50 GB
Trdi disk: 1200 GB SSD
Internet: 1 Gbit/s
Uptime: 24/7 (zanesljivost 98.00 %)

Podatkovni center:

Lokacija: Nemčija
Internet: 12×10 Gbit/s
Fizično varovanje
Redudantnost

Spletni strežnik (WWW):

Apache 2.2.x, PHP 5.6.x, PHP 7.x
eAccelerator, IonCube Loader, Mod Security, Zend Guard Loader
deflate, memcache, mod_geoip …

Poštni strežnik (MAIL):

POP3, IMAP, SMTP, POP3S (secure pop3)
IMAPS (secure imap), SMTPS (TLS), SMTP avtentifikacija
AntiSpam, AntiVirus, WebMail

Datotečni strežnik (FTP):

Urejevalnik datotek

Imenski strežnik (DNS):

domene, poddomene, pripete domene, mx zapisi …

Podatkovni strežnik (DB):

MySQL 5.6.x, phpMyAdmin

Statistika:

statistika porabe
statistika obiska Webalizer

Dodatno:

Možnost plačevanja preko TRR računa (banke) ali PayPal računa

Opombe:
* Gostovanje se plačuje za najmanj 1 leto.

Povezave:

Primerjava paketov za spletno gostovanje

PageRank

Poleg osnovne optimizacije spletne strani ponujamo tudi postopek preko katerega lahko izboljšate vaš PageRank na približno oceno 6. Navodila dobite že za 100 €. Za dodatne informacije nas kontaktirajte.

Izboljšana ocena bo vplivala predvsem na vrednost vaše spletne strani. Višji kot je PageRank boljše je ocenjena spletna stran. Oceno od 0 do 10 dodeluje Google približno enkrat na tri mesece.

Reference

Spletni naslov PageRank
www.studiofaca.com PageRank
www.studiofaca.eu PageRank
www.renes.si PageRank
www.renes-realestate.co.uk PageRank
www.immobiliare-renes.it PageRank
www.nepremicnine-m2.com PageRank
www.prodaja-nepremicnin.si PageRank
www.nepremicnine.be PageRank
www.nepremicnine.nl PageRank
www.nepremicnine.it PageRank
www.pagelink.si PageRank
www.sharelink.si PageRank
www.super-igre.eu PageRank

Opomba: PageRank posamezne spletne strani je bil preverjen na dan 23.03.2012. PageRank se spreminja vsake tri mesece.

Vzdrževanje spletnih strani

Imate spletno stran? Nimate vzdrževalca. Ponujamo vam pogodbeno razmerje za vzdrževanje vaše spletne strani. Podpiramo večino jezikov, kot so ASP, PHP, JavaScript, CSS, XML in drugo.

Prednosti:

 • zanesljivost,
 • izkušenost,
 • cena.

Optimizacija spletnih strani

Izvajamo optimizacijo spletnih strani na nivoju spletne strani. Spletno stran prilagodimo tako, da je prijaznejša iskalnikom oziroma odstopimo napotke za vašega spletnega mojstra.

Prednosti:

 • boljša uvrščenost v iskalnikih,
 • kvalitetne spletne povezave
 • predviden višji obisk.

 

Reference

Ključna beseda Pozicija Doseg iskane ključne besede Spletni naslov Datum
galerija slik 1 49.500 www.studiofaca.com 29.3.2012
ozadja 1 33.100 www.studiofaca.com 29.3.2012
nepremičnine nova gorica 1 480 www.renes.si 29.3.2012
šolsko gradivo 1   www.studiofaca.com 29.3.2012
najboljše povezave 1   www.studiofaca.com 5.3.2012
nepremičnine 2 450.000 www.renes.si 10.7.2011
internet tv 2 9.900 www.studiofaca.com 5.3.2012
nepremicnine 3 450.000 www.renes.si 29.3.2012
prodaja nepremičnin 3 14.800 www.prodaja-nepremicnin.si 29.3.2012
real estate 3 12.100 www.renes-realestate.co.uk 15.1.2011
novogradnja 3 6.600 www.renes.si 5.3.2012
slike 3 301.000 www.studiofaca.com 5.3.2012
podnapisi 3 165.000 www.studiofaca.com 5.3.2012
internet radio 3 14.800 www.studiofaca.com 5.3.2012
članki 3 8.100 www.studiofaca.com 5.3.2012
imenik 4 246.000 www.studiofaca.com 29.3.2012
immobiliare 4 1.300 www.immobiliare-renes.it 9.2.2012
nepremičnine 5 450.000 www.nepremicnine-m2.com 29.3.2012
nepremicnine 5 368.000 www.nepremicnine-m2.com 29.3.2012
povezave 5 14.800 www.studiofaca.com 5.3.2012
iskalnik 5 4.400 www.studiofaca.com 29.3.2012
storitve 6 40.500 www.studiofaca.com 5.3.2012
novogradnje 7 6.600 www.renes.si 29.3.2012
poslovni imenik 7 1.900 www.studiofaca.com 29.3.2012
immobile 7 390 www.immobiliare-renes.it 11.1.2012
stanovanja 8 135.000 www.stanovanja.mobi 29.3.2012
hiše 11 201.000 www.hise.biz 15.2.2012
nepremičnine 12 450.000 www.studiofaca.com 29.3.2012
nepremičnine 13 450.000 nepremičnine.studiofaca.com 8.1.2012
forum 15 550.000 www.studiofaca.com 29.3.2012
igre 34 2.240.000 www.studiofaca.com 29.3.2012

Opomba: Pozicija spletne strani je preverjena s avtomatičnim algoritmom za spletno stran http://www.google.si/. Doseg iskane ključne besede je preverjeno na dan 31.03.2012 in velja za Google (Slovenija) preko Google AdWords orodje za ključne besede.

Izdelava spletne trgovine

Izdelava spletne trgovine oziroma postavitev poteka hitro in zanesljivo. Spletne trgovine postavimo na odprtokodni rešitvi. Dozdajšnje izkušnje zagotavljajo dobro delovanje kot primerno varnost vaših podatkov.

Prednosti:

 • odlično indeksiranje v Google,
 • ponudbo si lahko urejate sami,
 • veliko brezplačnih dodatkov,
 • brezplačne posodobitve,
 • nizka cena.

Izdelava spletnih aplikacij

Izdelava spletnih aplikacij za zahtevnejše stranke izdelujemo v PHP jeziku z MySQL podatkovno bazo. Pogodbe so invidualne.

Prednosti:

 • spletna aplikacija, prijazna uporabnikom;
 • zajema zahteve naročnika,
 • kakovost izdelka,
 • unikatni izdelek,
 • primerna cena,
 • varnost.