Nepremičnine – Spletna aplikacija

Nepremičninska aplikacija je sodobna spletna aplikacija za celovito vodenje poslovanja nepremičninske agencije, ker v najkrajšem možnem času z enkratnim vnosom podatkov izdelamo vse potrebno dokumente. Spletna aplikacija je rezultat večletnih izkušenj pri vodenju in pripravi dokumentacije, ki je potrebna pri prodaji in nakupu nepremičnine.

Ponujene rešitve zagotavljajo enostaven dostop prek spleta, kar nepremičninskemu agentu zagotavlja, da do spletne aplikacije lahko dostopa, kjerkoli ima dostop do svetovnega spleta. To je zelo pomembno, kadar neko stranko pelje na ogled določene nepremičnine in stranka želi vedeti točno določene podatke, ki jih nepremičninski agent po navadi nima s seboj. To omogoča arhiv podatkov znotraj spletne aplikacije, kjer so vpisani vsi bistveni podatki določene nepremičnine. To je npr. zemljiška knjiga, ki pride zelo prav, ko želi stranka, npr. pri zemljišču, vedeti točno razdelitev parcel in njihovo namembnost (npr. travnik, pašnik ipd.). Lastna zemljiška knjiga ni nič drugega kot poenostavljen prepis uradne zemljiške knjige, ki omogoča nepremičninskim agentom tudi hitro in preprosto izdelavo dokumentov (pooblastila, vloge, obrazci, predpogodbe, pogodbe, napovedi …).

Spletna aplikacija omogoča nadgradnjo obstoječega informacijskega sistema znotraj posamezne nepremičninske družbe, ki izpopolnjuje celoto poslovanja. Upali bi si trditi, da nepremičninske družbe, ki bi začele uporabljati to spletno aplikacijo, čez leto brez nje ne bi mogle več poslovati. Podobno kot pri svetovnem spletu. Ko se enkrat nanj navadiš, brez njega ne moreš več.

Rešitve

V nadaljevanju si bomo ogledali nekaj rešitev, ki jih ponuja spletna aplikacija za nepremičninske družbe.

 

Arhiv podatkov

Arhiv podatkov zagotavlja vse podatke o neki nepremičnin, od osnovnih podatkov, datotek do dokumentov, ki se sklepajo pri poslovanju. Za lažjo predstavo si lahko predstavljate, da je arhiv praktično neka baza podatkov nepremičnin in z njimi povezanih podatkov. Tako da lahko uporabnik spletne aplikacije kadarkoli dostopa do arhiva podatkov, ki je razdeljen na področja od aktualne ponudbe do ponudbe, ki ni več v prodaji oz. najemu. To zagotavlja, da do podatkov lahko dostopamo in jih hranimo tudi pozneje, ko je neka nepremičnina prodana oz. oddana. Arhiv podatkov predstavlja nepremičnine, podatke o strankah (prodajalec, kupec), zemljiško knjigo, datoteke, slike ter dokumente. Posamezni arhiv podatkov si bomo ogledali v nadaljevanju.

 

Stranke

Podatki o strankah omogočajo skupen centraliziran arhiv strank, ki zagotavlja ažurnost podatkov. Centraliziran arhiv namreč pomeni, da neko stranko vnesete le enkrat ne glede na to, koliko nepremičnin prodaja oz. kupuje. Poleg osnovnih podatkov o stranki so tudi kontaktni podatki, npr. telefonska številka, GSM, elektronski naslov ipd. Ti podatki se lahko tudi spremenijo. Zato je najbolje, da so vpisani le enkrat. Če podatek spremenite, je sprememba vidna povsod, kjer je podatek uporabljen. Pri posamezni nepremičnini so na voljo tudi podatki o stranki, to so dejansko podatki, ki so bili predhodno vneseni kot stranka in so povezani z nepremičnino. Včasih se je stranka vnašala poleg nepremičnine, a pozneje smo opazili, da je to nesprejemljivo, saj ena stranka lahko prodaja ali kupuje več nepremičnin in ko pride do sprememb podatkov, se izkaže, da spremenjen podatek ni bil popravljen pri vseh nepremičninah, temveč le pri najnovejši oz. tisti, kjer se je to opazilo. Centraliziran arhiv strank tako ni prednost, temveč nuja.

Arhiv strank se uporablja za shranjevanje podatkov o strankah, ki se lahko v nadaljevanju uporabijo. Deluje tako, da uporabnik spletne aplikacije vnese stranko in nato stranko uporabi pri katerikoli nepremičnini, zemljiški knjigi ipd., kjer se pojavijo podatki o strankah. Podatki so namenjeni stiku s stranko, sklepanju pogodb ter vodenju komunikacije med podjetjem in strankami. Zavedati se je treba, da podjetja poslujejo s strankami. Tovrstni arhiv je praktično nepogrešljiv. Predstavljajte si, da bi stranke morali vedno znova iskati v telefonskem imeniku ali posameznem mobilnem imeniku, kjer bi imel vsak zaposleni svoje stranke. Podjetje je eno, vsi zaposleni delujejo za podjetje. Vse stranke so od podjetja, treba je imeti skupni arhiv strank kot nekakšen imenik, s katerim nepremičninska družba posluje, ki je zelo pomemben, da lahko vsak zaposleni vodi katerikoli posel, ki ga ima podjetje v prodaji. Tudi ko je zaposleni v pisarni, na terenu ali na dopustu, lahko drugi zaposleni prevzame in izpelje posel.

 

Nepremičnine

Kot prehodno omenjeni arhiv strank so tudi arhiv nepremičnin in drugi arhivi preprosto centralizirani. To omogoča, da na enem mestu najdete vse želene podatke in podatek vnesete le enkrat. Arhiv nepremičnin je eden izmed glavnih arhivov, ki zagotavlja povezanost med podatki nepremičnina – stranka, nepremičnina – datoteke, nepremičnine – zemljiška knjiga. Povezljivost med podatki poteka v smeri ena nepremičnina več podatkov. To zagotavlja, da ima ena nepremičnina lahko več strank, več datotek in več parcelnih številk. Vrstni red vnašanja podatkov je zato tak, da se vnese naprej stranka, ki je prodajalec nepremičnine, nato nepremičnina, na koncu pa datoteke, kot so slike. Ko so ti podatki vneseni, se stranka poveže z nepremičnino, na koncu se doda tudi zemljiška knjiga. Vrstni red se lahko tudi spremeni, saj ni določen z vnosom podatkov. Včasih nepremičninska družba dobi nepopolne podatke, tako vnese nepopolne podatke, a nepremičnine ne potrdi za objavo. Ko dobijo vse podatke, jih dopolnijo in objavijo.

Nepremičnine so razdeljene po kategorijah (hiša, stanovanje, poslovni prostor, zemljišče …), zvrsteh (prodaja, oddaja, najem in nakup), načinu objave, naseljih ipd. Naselja so razdeljena na občine, regije ter državo. Natančna opredelitev omogoča natančno iskanje kot tudi natančno sortirane nepremičnine.

Arhiv nepremičnin se uporablja za shranjevanje ponudbe nepremičnin, ki jih ima oz. jih je imelo podjetje v prodaji. Uporablja se preprosto z vnosom nepremičnine, uporabo podatkov, izvozom podatkov v druge medije ipd. Podatki so namenjeni za izpeljavo posla.

 

Datoteke

Datoteke so del arhiva, ki predstavljajo slike, tlorise, dokumente, videoposnetke ipd. Poleg osnovnih podatkov, ki jih lahko uporabnik spletne aplikacije vpisuje v bazo, so tudi datoteke, ki jih lahko določeni nepremičnini priložimo kot priponko oz. del vsebine. Nalaganje datotek omogoča napreden nalagalnik.

Napredni nalagalnik datotek omogoča izbor več datotek hkrati, kar omogoča hitro in enostavno nalaganje večje količine datotek (slike, dokumenti, video, zvok …). Nalagalnik je napisan v tehnologiji Adobe Flash. Adobe Flash je edina tehnologija, ki danes omogoča izbor več datotek hkrati. Druge tehnologije omogočajo izbiro le ene datoteke, kar pri nalaganju večjega števila datotek postane zamudno.

Arhiv datotek omogoča skupno bazo datotek (slike, dokumenti, tlorisi ipd.). Uporablja se za arhiv datotek, ki jih je mogoče pogledati, tiskati ali pošiljati strankam. Deluje na osnovi fizičnih datotek, ki so lahko večkrat uporabljene. Namenjene so za interno uporabo kot tudi za zunanjo, kar je odvisno od posameznega dokumenta.

 

Zemljiška knjiga

Zemljiška knjiga je ključni del podatkov, ki omogoča izdelavo dokumentov (glejte 3.4) za posamezno nepremičnino v bazi. Zemljiška knjiga vsebuje prepis ključnih podatkov iz uradne zemljiške knjige Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Prepis poteka ročno iz PDF-ja v obrazce, ki so na voljo na spletni aplikaciji za nepremičninske družbe. Razdeljena je na štiri ključne dele, in sicer na parcelo, trenutno lastništvo – prodajalec, bodoče lastništvo – kupec in hipoteka.

Parcela zajema vse podatke o parcelah, ki se prodajajo (sodišče, katastrska občina, upravna enota, vložna številka, parcelna številka, identifikacijska številka stavbe, identifikacijska številka dela stavbe, številka stanovanja oz. poslovnega prostora ter vrsta rabe, ki ponazarja, za kakšen tip parcele gre, npr. stanovanjska stavba, travnik ipd.). Ena nepremičnina ima lahko več parcelnih številk, ena parcelna številka ima lahko večje število vrst rabe.

Lastništvo – prodajalec zajema osnovne podatke o prodajalcu, kot so npr. ime, priimek, naslov, naselje, država, EMŠO ipd. Prodajalec je trenutni lastnik nepremičnine, ki jo prodaja oz. daje v najem. Poleg osnovnih podatkov o osebi so še zemljiškoknjižni podatki, kot so delež lastništva pri nepremičnini, način pridobitve, datum pridobitve ipd.

Lastništvo – kupec so podobni podatki kot pri prodajalcu, razlika je le v tem, da gre za kupca, ki kupuje oz. najema prodajano nepremičnino ter delež nakupa.

Hipoteka zajema morebitne obveznosti.

Lastna zemljiška knjiga omogoča prikaz dejanske slike nepremičnine v naravi. Uporabljajo se uradno pridobljeni podatki Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, predvsem, da se ve, kaj točno se prodaja, v nadaljevanju pa, da je mogoče izpolniti vse dokumente v zvezi z nepremičnino. Ker se lahko podatki od časa vnosa do prodaje spremenijo, jih je treba tudi preveriti, saj prenos ni samodejen. Namenjeni so za interno uporabo ter kupcu, ki kupuje nepremičnino.

 

Iskalnik

Iskalnik omogoča hitro iskanje nepremičnine, prodajalca, kupca ali zemljiške knjige. Filter omogoča iskanje po vseh ali le izbranem področju:

  • predobjava: nepremičnine, ki še niso bile preverjene oz. potrjene za objavo,
  • v objavi: nepremičnine, ki so objavljene,
  • v pripravi: nepremičnine, ki so v pripravi za prodajo oz. oddajo,
  • arhiv: nepremičnine, ki so bile umaknjene iz aktualne ponudbe.

Poleg omenjenega lahko uporabnik izbere število zadetkov na stran, izbere državo, kategorijo ter zvrst nepremičnine. Npr.: Iščemo stanovanje v Sloveniji, ki je naprodaj. Primer nam nazorno prikazuje, da smo s tem izbor iskanja zmanjšali, če vemo, da imamo na voljo približno 38 kategorij. Če se v iskano polje vpiše še ključen podatek, npr. velikost nepremičnine, naselje ipd., bomo zagotovo našli nepremičnino, ki jo iščemo.

Predstavljajte si, da imate 100 nepremičnin v ponudbi in da bi morali po mapah iskati želeno nepremičnino, kjer bi vas zanimala samo cena. V spletni aplikaciji je zadeva precej enostavna, saj imate na enem mestu zbrane vse podatke o nepremičnini. V nadaljevanju bomo videli, kako so enostavna tudi druga opravila.

Iskalnik se uporablja za hitro iskanje točno določene nepremičnine po arhivih. Omogoča iskanje po različnih področjih iskanja, od ponudbe, prodajalca, kupca do zemljiške knjige. Filter zagotavlja zmanjšanje nabora zadetkov. Deluje na osnovi poizvedb znotraj baze podatkov, ki na osnovi vnesenih parametrov preveri, ali je v bazi takšen podatek.

 

Napotnice

Na voljo je napotnica, s katero je mogoče voditi evidenco, kdo in kdaj si je šel ogledat nepremičnino. Napotnica s tem omogoči odlično evidenco strank, ki so zainteresirane za nakup oz. najem točno določene nepremičnine.

Nepremičninske družbe so različne, zato je tudi uporaba napotnic različna. Nekatere družbe uporabljajo napotnice, druge ne. Tiste, ki jih uporabljajo, peljejo stranko na ogled nepremičnine, nekatere pa na osnovi napotnic stranko pošljejo, da si gre sama ogledat nepremičnino.

Napotnice so namenjene podjetju kot tudi strankam, ki si gredo neko nepremičnino ogledat v naravo. Deluje na osnovi izpisa dokumenta, ki je predhodno izpolnjen. Dokument se uporablja za evidenco ogledov točno določene nepremičnine kot tudi za to, da se stranki pusti ponudba za nepremično, ki si jo je šla ogledat na teren.

 

Dokumenti

To je rešitev, s katero si lahko podjetje prihrani ogromno časa. Dokumenti oz. dokumentacija zajema birokracijo, ki mora biti pravilno izvedena in brez napak. Ker je proces pisanja dokumentov pri vseh nepremičninah zelo podoben, smo združili znanje in skrajšali čas pri poslovnih procesih za njihovo pisanje.

Nepremičninski agent lahko na osnovi vpisanih podatkov (nepremičnine, prodajalec, kupec, zemljiška knjiga) hitro in preprosto izdela in natisne dokumente, ki jih uporabi za izpeljavo posla. Prednost tovrstne ideje je, da se zmanjša število napak. Število napak se zmanjša, ker se en podatek vpiše le enkrat. Podatek pa je uporabljen vseskozi. Če se spremeni, ga je mogoče preprosto popraviti. Sprememba pa je vidna pri novih dokumentih.

Nepremičninskemu agentu je na voljo približno 26 različnih dokumentov, med katerimi so pooblastila, dogovori, prodajne pogodbe, zapisniki ipd. Dokumenti so razdeljeni po institucijah: podjetje, občina, upravna enota, davčni urad, ministrstvo za okolje in prostor, ministrstvo za obrambo in okrajno sodišče.

Prednost posameznega dokumenta je, da je predizpolnjen s podatki, ki so predhodno vpisani za izbrano nepremičnino, glavna prednost pa je, da je mogoče katerikoli del dokumenta ročno popraviti v urejevalniku.

Končni dokument je mogoče izvoziti v PDF ali Word. Dokumentu je mogoče dodati številke strani ali jih odstraniti, ga shraniti ali razveljaviti v prvotno stanje. Vsak dokument ima tudi status, ki ponazarja, ali je dokument že shranjen. Če je shranjen, vsebuje tudi podatke o uporabniku ter časovno opredelitev. Končni izdelek je dokument, ki ga podpišejo stranke in ima formalnopravno veljavnost.

Dokumenti se uporabljajo za izpeljavo posla, ko se enkrat stranka odloči za nakup oz. najem želene nepremičnine. Dokumenti so predizpolnjeni, kar omogoča hitro izvedbo poslov. Delujejo na osnovi predhodno vnesenih podatkov v bazo podatkov, ki se v dokumentu ustrezno povežejo in izpišejo. Namenjeni so formalnopravnim zadevam oz. birokraciji.

 

Večuporabniški sistem

Napreden večuporabniški sistem omogoča, da je lahko en nepremičninski agent v eni ali več agencijah hkrati, uporablja pa le en uporabniški dostop. Velika nepremičninska podjetja imajo večje število izpostav, npr. v Novi Gorici, Ljubljani, Mariboru.

Tovrstni sistem omogoča, da zaposlen nepremičninski agent v Novi Gorici, če mu je dodeljen dostop za Ljubljano in Maribor, lahko tudi iz izpostave v Novi Gorici dostopa do nepremičnin in podatkov v drugih izpostavah. S tem so podatki na enem mestu in dostopni le tistim nepremičninskim agentom, ki imajo dodeljene pravice.

Vsak uporabniški dostop ima kodirano geslo v eno smer, kar pomeni, da ga ni mogoče vrniti v prvotno stanje. Vsako podjetje ima dodaten ključ, prek katerega poteka dodatna identifikacija.

Večuporabniški sistem omogoča, da prek ene same spletne aplikacije dostopamo prek več različnih uporabniških dostopov v različna podjetja, ki imajo svoje podatke. Uporablja se za osnovni dostop do spletne aplikacije. Deluje na osnovi preverjanja uporabniškega dostopa ter ključev. Namenjen je zagotavljanju varnosti pred nepooblaščenimi osebami.

 

Prenos podatkov

Veliko nepremičninskih družb poleg lastne spletne strani svojo ponudbo oglašuje tudi v drugih spletnih medijih, povezanih z nepremičninsko ponudbo. Spletna aplikacija za nepremičninske družbe omogoča izvoz ponudbe prek standardiziranih zapisov v XML-ju, ki jih samodejno prebirajo posamezni spletni mediji.

S tem se lahko nepremičninska ponudba samodejno prenese v preostale medije, kot so: Bolha, Salomon, Gohome, IBN in Nepremičnine m². Nepremičninska družba pri samodejnem prenosu podatkov prihrani ogromno časa, saj čas, ki bi ga potrebovali za ročni prepis podatkov, lahko uporabijo za prodajo nepremičnin.

Omogočen je tudi uvoz podatkov v spletno aplikacijo iz spletnega medija Bolha.

Prenos podatkov se uporablja za samodejni prepis obstoječih podatkov v spletne medije, kar zagotavlja, da uporabnikom ni treba kopirati ter prilepiti podatkov v obrazce za vnos nepremičnin pri drugih spletnih medijih. Deluje prek XML-sheme, ki jo predpišejo posamezni mediji. Namenjen je zmanjševanju stroškov podjetja oz. časa, porabljenega za oglaševanje.

 

Ostalo

Poleg omenjenega omogoča še mnogo več storitev, ki niso na voljo v osnovnih predstavitev, saj gre za spletno aplikacijo, ki je del informacijskega sistem v podjetjih!

Povzetek

Spletna aplikacija za nepremičninske agencije je eden izmed vrhunskih izdelkov, ki je nastajal vrsto let. Spletna aplikacija je namenjena nepremičninskih družbam, da bi prihranili čas pri vsakdanjem delu, ponujali prijazno uporabo ter enostavnost. Storitve ponujajo vrhunsko kakovost ter ažurnost podatkov. To omogoča sodelovanje med strokovnjaki, kjer vsak izmed njih pokriva svoje področje.

Spletna aplikacija je bila predstavljena za diplomsko nalogo. Doseglja je navišjo možno oceno. Za več informaciji nas kontaktirajte.

Spletno aplikacijo je možno prilagajati zahtevam stranke!