Blokada nezaželjenih botov preko PHP skripte

V prejšnem članku “.htaccess blokada nezaželjenih botov” smo napisali primer kako lahko blokiramo nezaželjene bote preko .htaccess datoteke. V trenutnem pa bomo napisali kako lahko blokirate nezaželjene bote preko PHP datoteke.

Večina botov ne podpira $_SESSION kot tudi $_COOKIE. Se pravi, če naredite en if stavek, ki bo preverjal ali je $_COOKIE[‘PHPSESSID’] aktiven ali ne. V kolikor je seja aktiva gre za veljavnega uporabnika, v kolikor ni pa preusmerite oz. zaustavite delovanje.

<?
session_start();

if(!isset($_COOKIE[‘PHPSESSID’])) {
   header(‘Location: /’);
   exit;
}
?>

Opomba: Ne smete pozabiti narediti še seznam botov, ki gredo mimo preverjanju seje, kot tudi da se seja ob prvem obisku ponavadi ne takoj vzpostavi. Zato je potrebno da se ponovno obišče ista stran.