Produkti

V uporabo vam ponujamo že pripravljene produkte.

eObvestila
eObvestila je spletna aplikacija za neposredno elektronsko trženje oziroma sistem za obveščanje uporabnikov. Omogoča pošiljanje neomejenega števila elektronskih sporočil, sledenju posameznemu sporočilu ter analizo in statistiko uspešnosti posameznega sporočila.

Nepremičninska aplikacija
Nepremičninska aplikacija je spletna aplikacija, ki je namenjena nepremičninskim družbam. Spletna aplikacija ponuja različne rešitve (bazo nepremičnin, dokumente, napotnice …), s katerimi lahko nepremičninska družba poenostavi in pospeši poslovne procese. Učinkovitost spletne aplikacije zagotavljajo dolgoletne izkušnje ter preverjeno delovanje v eni od uspešnejših nepremičninskih družb. Spletna aplikacija kot takšna je nastala na ideji, da bi lahko razvite rešitve ponudili tudi drugim podjetjem, ki se ukvarjajo s posredovanjem v prometu z nepremičninami.

Povpraševanje

Vaš e-naslov

Sporočilo